Το όραμα πίσω από το discover είναι η ανάδειξη της βιοποικιλότητας, του γεωλογικού και πολιτιστικού πλούτου της Σύρου, καθώς και η επιστημονική καταγραφή των ειδών που είναι αναγκαίο να προστατευτούν.

Μέσω της καταγραφής και αναγνώρισης των ειδών με τα οποία συμβιώνουμε, καθώς και των οικοσυστημάτων στα οποία αυτά βασίζονται, μπορούμε αποφασιστικά να καθορίσουμε τo πλαίσιo και τις αναγκαίες κινήσεις για την προστασία τους. H παρούσα ιστοσελίδα και το έντυπο υλικό που τη συνοδεύει, με κανένα τρόπο δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την βιωματική εμπειρία περιήγησης στη φύση. Ενθαρρύνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα να ανακαλύψουν περπατώντας την φυσική, γεωλογική και πολιτισμική κληρονομιά αυτού – και κάθε τόπου, με σεβασμό στους ανθρώπινους και μη κατοίκους του.