Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάδειξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής τέχνης. Η ξυλοναυπηγική είναι η ζωντανή παραδοσιακή τέχνη, που ασκείται για αιώνες στον ελληνικό χώρο. Παρουσιάζει ιδιαίτερα τεχνικά, τυπολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ορισμένα από τα οποία έχουν προέλευση από τη βυζαντινή – μεσαιωνική εποχή.

Η παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη είναι κύριο συστατικό του ελληνικού πολιτισμού και αναπτύχθηκε στους ταρσανάδες και στα καρνάγια.

 • Υπηρεσίες

  Σχεδίαση λογότυπου
  Σχεδίαση ιστοσελίδας
  Φωτογράφιση Ταρσανά
  Search Engine Optimization (SEO)

 • Ιστοσελίδα
  xylonafpigiki.gr