Η Καβίλια ιδρύθηκε το 2020 και ασχολείται με τον συμμετοχικό σχεδιασμό και με δράσεις συλλογικής παραγωγής με κύριους στόχους την  προώθηση της αλληλεγγύης στην κοινωνική ζωή της κοινότητας, την προστασία και βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και την προώθηση της ανεξάρτητης πολιτιστικής παραγωγής και της οικονομικής δημοκρατίας.

Μας ενδιαφέρουν οι δεσμοί που αναπτύσσονται όταν μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε κάτι για την κοινότητα, ο τρόπος που διαμορφώνει αυτή η εμπειρία τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο.

  • Υπηρεσίες

    Σχεδίαση ιστοσελίδας
    Search Engine Optimization (SEO)

  • Ιστοσελίδα
    kavilia.org