Η Local Food Experts και οι συνεργάτες της είναι μια διεπιστημονική ομάδα, που επεξεργάζεται πρακτικά ζητήματα βιωσιμότητα

  • Υπηρεσίες

    Σχεδίαση ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες
    Προσβασιμότητα ιστοσελίδας για ΑμεA σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 AA
    Search Engine Optimization (SEO)

  • Ιστοσελίδα
    localfoodexperts.com