Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.Ουσιαστικά πρόκειται για την υπηρεσία που είχε διαχρονικά την ευθύνη διαχείρισης των Προγραμμάτων που αφορούσαν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου.

Η έδρα της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ερμούπολη όπου βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ενώ διαθέτει γραφείο και στη Ρόδο, για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων υλοποίησης έργων της Δωδεκανήσου.

  • Υπηρεσίες

    Σχεδίαση ιστοσελίδας σε 2 γλώσσες
    Προσβασιμότητα ιστοσελίδας για ΑμεA σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 AA

  • Ιστοσελίδα
    pepna.gr