Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Αφίσα Ελληνικά Πετρέλαια

Εικόνα του έργου
Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου

Αφίσα

Γραφιστικός σχεδιασμός της έκθεσης «Ελληνικά Πετρέλαια - Ενεργειακές Διαδρομές» που έγινε στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης.

Πελατης: Ελληνικά Πετρέλαια / Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών
Εδρα: Αθήνα
Ημερομηνια: 07/2011
Υπηρεσιες: Αφίσα, Φωτογράφιση
Τομεις: Βιομηχανία