Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Λογότυπος Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης

Εικόνα του έργου
Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου

Λογότυπος

Πελατης: Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης / Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Εδρα: Σύρος
Ημερομηνια: 11/2007
Υπηρεσιες: Εταιρική Ταυτότητα, Λογότυπος
Τομεις: Εκπαίδευση