Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Λογότυπος Πλους

Εικόνα του έργου
Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου

Λογότυπος

Πελατης: Πλους / Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
Εδρα: Σύρος
Ημερομηνια: 04/2008
Υπηρεσιες: Εταιρική Ταυτότητα, Λογότυπος
Τομεις: Εκπαίδευση

Άλλα έργα για τον ίδιο πελάτη

Μικρογραφία του έργου

Δικτυακός Τόπος

Μικρογραφία του έργου

Αφίσα