Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Εταιρική Ταυτότητα Γιώργος Βαφιάς

Εικόνα του έργου
Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου Μικρογραφία του έργου

Κάρτες

Πελατης: Γιώργος Βαφιάς / Αρχιτέκτων, Σκηνογράφος
Εδρα: Σύρος
Ημερομηνια: 04/2013
Υπηρεσιες: Εταιρική Ταυτότητα
Τομεις: Εικαστικά